Ekran Synoptyczny dla ZWIK Szczecin
Ekran Synoptyczny

Do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie dostarczyliśmy ścianę z 16 bezszwowych monitorów Samsung UD46E-B wykorzystywaną przez szczecińską spółkę jako ekran synoptyczny, na którym wyświetlane są najważniejsze w danym momencie informacje np. schematy sieci, aktualny stan prac pomp, poziom napełnienia zbiorników z wodą. Całość została zamontowana w dyspozytorni na aluminiowej konstrukcji 4×4 zakotwionej do podłogi. Zastosowany w tej realizacji procesor obrazu DigiBird DB-2D4RD4 zapewnia właściwe i pożądane przez inwestora wyświetlanie treści na monitorach.

ekran synoptyczny

Masz pytania, chcesz wiedzieć więcej?